Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa na odcinku I – w km od 0+003,50 do km 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km 0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Termin skladania ofert:

9 05 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

9 05 2022 godzina: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu: 51bcca5a-ed46-424a-9492-7c69de18b758

Zalaczniki:
SWZ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU data dodania:
Zał. nr 1 Projekt budowlany odcinek I CZ. 1
Zał. nr 1 Projekt budowlany odcinek I CZ. 2
Zał. nr 1 Projekt budowlany odcinek I CZ. 3
Zał. nr 1 Projekt budowlany odcinek I CZ. 4
Zał. nr 1 Projekt budowlany odcinek I CZ. 5
Zał. nr 1 OPZ odcinek II
Zał. nr 1 Projekt wykonawczy odcinek I
Zał. nr 1 Projekt wykonawczy odcinek II
Zał. nr 1 Przedmiar odcinek I
Zał. nr 1 Przedmiar odcinek II
Zał. nr 1 STWIORB
Zał. nr 1 SOR (DK28)
Zał. nr 1 SOR (DP1507K) zatwierdzenie
Zał. nr 1 SOR (DP1507K)
Zał. nr 1 Zgłoszenie odcinek II
Zał. nr 1 ZRID odcinek I
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy
Wyjaśnienie treści SWZ i zawiadomienie o zmianie treści SWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
SWZ PO ZMIANIE
Zał. Nr 1 Projekt wykonawczy ZMIENIONY
Zał. Nr 1 przedmiar robót cz. I ZMIENIONY
Zał. Nr 1 przedmiar robót cz. II ZMIENIONY
Zał. nr 3 formularz ofertowy NOWY
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy PO ZMIANIE
Kwota na sfinansowanie zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU