KONTAKT

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W GORLICACH
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice

tel. 18 352 40 02
fax. 18 352 40 02 wew. 18
e-mail: pzdgorlice@pzdgorlice.pl

STRUKTURA PZD

Dyrektor mgr inż. Rafał Wojna

Z- ca Dyrektora  mgr Renata Żegleń

Sekretariat
18 352 40 02

pzdgorlice@pzdgorlice.pl

Dział Księgowości i Kadr:

Główna Księgowa Grażyna Kawa

Inspektor ds. księgowości i kadr

mgr Joanna Kijek

Inspektor ds. administracyjnych  

mgr Magdalena Przybyłowicz

Sekcja Liniowa:
Kierownik  

Regina Augustyn
13 447 13 36

Kontroler parkingów

mgr Joanna Wojciechowska

18 352 40 02

Sekcja Techniczna:

Kierownik Józef Mrozek

Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego, ewidencji dróg  mgr inż. Przemysław Bochenek

Inspektor ds. inwestycji, transp. i gosp. gruntami 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY: