KONTAKT

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W GORLICACH
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice

tel. 18 352 40 02
fax. 18 352 40 02 wew. 18
e-mail: pzdgorlice@pzdgorlice.pl

STRUKTURA PZD

Dyrektor mgr inż. Rafał Wojna

Z- ca Dyrektora  Jan Filipiak

Sekretariat
18 352 40 02

pzdgorlice@pzdgorlice.pl

Dział Księgowości i Kadr:

Główna Księgowa Grażyna Kawa

Inspektor ds. księgowości i kadr

mgr Joanna Kijek

Inspektor ds. zagospodarowania pasa drogowego  mgr Magdalena Przybyłowicz

Sekcja Liniowa:
Kierownik  
Regina Augustyn
13 447 13 36

Kontroler parkingów  mgr Joanna Wojciechowska           18 352 40 02

Sekcja Techniczna:

Kierownik Józef Mrozek

Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego, ewidencji dróg  mgr inż. Przemysław Bochenek

Inspektor ds. inwestycji, transp. i gosp. gruntami Grzegorz Kosiński

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji 

mgr Renata Żegleń

 

FORMULARZ KONTAKTOWY: