KONTAKT

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W GORLICACH
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice

tel. 18 352 40 02
fax. 18 352 40 02 wew. 18
e-mail: pzdgorlice@pzdgorlice.pl

STRUKTURA PZD

Dyrektor 

mgr inż. Rafał Wojna

Z- ca Dyrektora

mgr Renata Żegleń

Sekretariat

Patrycja Kalamaszek
18 352 40 02

pzdgorlice@pzdgorlice.pl

Dział Księgowości i Kadr:

Główna Księgowa

mgr Monika Szczepanik

Inspektor ds. księgowości i kadr

mgr Joanna Kijek

Kontroler parkingów

Marta Zielińska

18 352 40 02 wew. 13

 

Służba Liniowa:


Kierownik  

Regina Augustyn

Pomoc administracyjna

mgr Joanna Wojciechowska

13 447 13 36

Sekcja Techniczna:

 

Inspektor ds. utrzymania i budowy Dróg

mgr inż. Krzysztof Jasik

Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego, ewidencji dróg i transportu

mgr inż. Rafał Agaś

Inspektor ds. gospodarki gruntami
i inwestycji

mgr Dominika Wąsowska

Inspektor ds. przygotowania inwestycji
i remontów

mgr Magdalena Przybyłowicz

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej w serwisie http://www.epuap.gov.pl załatwiać można sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Po wcześniejszym założeniu konta w serwisie ePUAP istnieje możliwość wypełnienia wniosku (formularza) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wniosek elektroniczny musi zostać opatrzony podpisem do czego służy bezpłatny profil zaufany.

Na portalu można wyszukać właściwy urząd lub podać fizyczny adres skrzynki Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.

Adres skrzynki Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach:    /PZDGORLICE/skrytka

 

FORMULARZ KONTAKTOWY: