Kategoria PRZETARGI

0

Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa: Część I w km 0+874 – 0+987 Część II w km 0+987 – 2+426

Czytaj więcej
0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+060,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 1+992,22

Czytaj więcej
0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

Czytaj więcej
0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Czytaj więcej
0

Remont drogi powiatowej 1501K Uście Gorlickie- Czarna – Śnietnica w miejscowości Czarna w km 2+500 – 3+920

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (u.1000-lecia) – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 13+904 – 14+283,85 w miejscowości Moszczenica

Czytaj więcej
0

Remont drogi powiatowej 1478K Lipinki – Pagorzyna – Radość w km 2+292 – 3+045

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska-Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Czytaj więcej
0

Remont drogi powiatowej 1492K Małastów – Jasionka w miejscowościach Małastów i Krzywa w km 0+235-0+900, 1+030-1+200, 1+600 -2+200, 7+960-9+651

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 0+028-0+873 w miejscowości Ropa

Czytaj więcej