Kategoria PRZETARGI

Kompleksowe oczyszczenie dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego

Czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1478K Lipinki – Pagorzyna – Radość polegająca na budowie chodnika w km 2+663 do km 2+871 w m. Pagorzyna

Czytaj więcej

Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 14+751,60 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+815,00) w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki

Czytaj więcej

Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Czytaj więcej

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2024 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

Czytaj więcej

Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu gorlickiego realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Czytaj więcej

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Czytaj więcej

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach – III postępowanie

Czytaj więcej

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica w km od 11+915,00 do km 12+512,00 w miejscowości Moszczenica, Powiat Gorlicki

Czytaj więcej