Kategoria PRZETARGI

0

Przebudowa drogi powiatowej 1466K Stróże – Polna – Łużna w km od 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa.

Czytaj więcej
0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark Etap II Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 2+060,00 do km 2+165,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 2+135,83

Czytaj więcej
0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2021 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.

Czytaj więcej
0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Czytaj więcej
0

Remont drogi powiatowej 1461K Biesna – Staszkówka w km 1+835-3+368 w m. Biesna

Czytaj więcej
0

Remont nawierzchni i skarp drogowych na drogach powiatowych: 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa, 1469K Gorlice – Bystra – Łużna, 1489K Sękowa – Rozdziele, 1484K Szymbark-Bielanka – Uście Gorlickie

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+550 do km 1+955 w m. Szymbark

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa: Część I w km 0+874 – 0+987 Część II w km 0+987 – 2+426

Czytaj więcej
0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+060,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 1+992,22

Czytaj więcej
0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

Czytaj więcej