Kategoria PRZETARGI

Remont drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w miejscowości Kunkowa w km 6+555-7+500, 8+805-8+828, 8+874-8+910 wraz z remontem przepustu w km 7+446

Czytaj więcej

Remont drogi powiatowej 1485K Libusza – Kryg w km od 1+015 do km 2+215 w miejscowości Libusza

Czytaj więcej

Remont mostów drewnianych w m. Kwiatoń w ciągu drogi 1497K Kwiatoń-Regietów – Smerekowiec i m. Śnietnica w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę lub ZRID

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID

Czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa

Czytaj więcej

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH W 2023 ROKU PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW BAZALTOWYCH

Czytaj więcej

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Czytaj więcej

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa

Czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice

Czytaj więcej