0

Informacja o zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyska

Zawiadamia się, że w związku z naprawą główną przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu DW 981 w m. Wilczyska w dniu 18.05.2020 r. o godz. 7 : 00 do dnia 29.05.2020 r. nastąpi zamknięcie drogi odc. 050 km 1+772. Objazd dla pojazdów do 10t oraz autobusów będzie odbywał się drogami powiatowymi nr 1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa i 1466 K Stróże – Polna – Łużna, natomiast dla pojazdów powyżej 10t drogą wojewódzką nr 977 i krajową nr 28. (odcinek Zborowice – Moszczenica – Gorlice – Ropa – Grybów).info Rys. 1.2

 

Czytaj więcej
0

Awaria przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1503 K Florynka – Izby

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że nastąpiła awaria przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1503 K Florynka – Izby w km 14+817 na granicy miejscowości Banica i Izby. W związku z powyższym ruch pojazdów w obrębie przepustu będzie się odbywał jednym pasem ruchu. Prosimy o ostrożną jazdę.

Czytaj więcej
0

Informacja o wznowieniu prac w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zawiadamia, że  w dniu 06.02.2020 r. zostaną wznowione prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 0+028 – 0+873 w m. Ropa (tj. od drogi krajowej nr 28 do siedziby Urzędu Gminy Ropa).

W związku z powyższym obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacji ruchu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej w m. Biesna

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku z awarią przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1461 K Biesna – Staszkówka w km 0+330 w m. Biesna stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej w dniu 18.12.2019 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi 1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa w m. Stróżna

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w dniu 14.06.2019 r. zostanie zamknięty dla ruchu most w ciągu drogi powiatowej nr 1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa w m. Stróżna. Prace związane z budową nowego obiektu mostowego potrwają do dnia 13.12.2019 r.

Objazd zostanie poprowadzony odcinkami dróg wojewódzkich nr 981 Zborowice – Grybów – Krzyżówka, 977 Tarnów – Gorlice – Konieczna i drogami powiatowymi 1463 K Siedliska – Siedliska oraz 1466 K Stróże – Polna – Łużna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej