0

Awaria mostu w m. Uście Gorlickie w ciągu drogi powiatowej nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w dniu 06.09.2021 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m. Uście Gorlickie w km 9+931 w związku z awarią obiektu mostowego stanowiącą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy obiekt mostowy będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Przewidywany termin przywrócenia stanu pierwotnego – 06.10.2021 r.

Objazd został wyznaczony odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 977, drogą powiatową nr 1488 K Sękowa – Dominikowice, odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 993, odcinkiem drogi krajowej nr 28 i odcinkiem drogi powiatowej nr 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa.

Trasa objazdu

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej w m. Szymbark

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że rozpoczęły się prace związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 2+060 – 2+165 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 2+135,83 w m. Szymbark. W związku  z powyższym droga w ty miejscu została zamknięta dla ruchu kołowego a objazd odbywa się drogą krajową 28, drogą wojewódzką 977, drogą powiatową 1469 K Gorlice – Bystra – Łużna i drogą gminną Bystra „Koło Technikum”.

Planowany termin zakończenia prac do końca listopada br.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej w m. Ropa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że od dnia 22.07.2021 r. do 30.10.2021 r. zostanie zamknięta droga powiatowa w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w związku ze stabilizacją osuwiska w km 2+112 – 2+149.

Objazd zostanie poprowadzony drogami powiatowymi 1500 K Ropa – Brunary i 1503 K Florynka – Izby.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
0

Informacja o awarii obiektu mostowego w m. Uście Gorlickie

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w dniu 12.04.2021 r. zostały wprowadzone tymczasowe ograniczenia w ruchu w m. Uście Gorlickie w ciągu drogi powiatowej nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w km 9+931 w związku z awarią obiektu mostowego. Na długości obiektu mostowego wyłączony został jeden pas ruchu a istniejące ograniczenie tonażu do 12t zostało zastąpione 6t.

 

Czytaj więcej
0

Informacja o awarii konstrukcji drogi powiatowej 1461 K Biesna – Staszkówka

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach działając zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2 oraz  ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) informuje, że w dniach 09 – 12.12.           2020 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej  nr 1461 K Biesna – Staszkówka w km 1+835 – 3+368  w związku z awarią konstrukcji drogi stanowiące duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Objazd wyznaczono odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Gorlice – Konieczna oraz droga powiatową nr 1462 K Łu...

Czytaj więcej