0

Informacja o awarii obiektu mostowego w m. Uście Gorlickie

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w dniu 12.04.2021 r. zostały wprowadzone tymczasowe ograniczenia w ruchu w m. Uście Gorlickie w ciągu drogi powiatowej nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w km 9+931 w związku z awarią obiektu mostowego. Na długości obiektu mostowego wyłączony został jeden pas ruchu a istniejące ograniczenie tonażu do 12t zostało zastąpione 6t.

 

Czytaj więcej
0

Informacja o awarii konstrukcji drogi powiatowej 1461 K Biesna – Staszkówka

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach działając zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2 oraz  ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) informuje, że w dniach 09 – 12.12.           2020 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej  nr 1461 K Biesna – Staszkówka w km 1+835 – 3+368  w związku z awarią konstrukcji drogi stanowiące duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Objazd wyznaczono odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Gorlice – Konieczna oraz droga powiatową nr 1462 K Łu...

Czytaj więcej
0

Informacja o awarii przepustu w m. Sękowa w ciągu DP 1489 K

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zawiadamia, że w dniu 10.11.2020 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1489 K Sękowa – Rozdziele w m. Sękowa w km 0+125 w związku z awarią w pasie drogowym przepustu stanowiącą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Objazd będzie się odbywał drogą wojewódzką nr 977, 993 i powiatową nr 1488 K Sękowa – Dominikowice.

Czytaj więcej
0

Zawiadomienie o zamknięciu drogi powiatowej 1463 K Siedliska – Siedliska – aktualizacja

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr             1463 K Siedliska – Siedliska nastąpi jej zamknięcie dla ruchu kołowego w dniach od 02.11.2020 r. do 07.11.2020 r.

Objazd zostanie wyznaczony przez Wykonawcę robót za pomocą tablic objazdowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!

Termin zamknięcia drogi zostaje przedłużony do dnia 12.11.2020 r.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1463 K – aktualizacja 03.09.2020 r.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku z trwająca przebudową drogi powiatowej nr 1463 K Siedliska – Siedliska oraz wystąpieniem przyczyn technologicznych  zostaje wydłużony termin zamknięcia drogi powiatowej do dnia 02.09.2020 r.

Ze względu  na warunki atmosferyczne termin zamknięcia drogi powiatowej zostaje przedłużony do dnia 05.09.2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej