Utrudnienia w ruchu w ciągu drogi powiatowej 1507K

Powiatowy Zarząd Drogowy informuje, że w dniach 28.06.2024 r. i 01.07.2024 r. droga powiatowa 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa może być czasowo wyłączona z ruchu.

Utrudnienia związane są z koniecznością rozstawienia dźwigu i rozładunku elementów stalowych w obrębie remontowanego mostu na rzece Ropa.

Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu w ciągu DP 1507K w m. Szymbark

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania :”Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki” zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w miejscu prowadzenia prac. W związku z utrudnieniami tut. Zarząd sugeruje wykorzystanie tras alternatywnych.

Czytaj więcej

Zmiana organizacji „Starodroża DK28”

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że na części starodroża DK 28 została wprowadzona nowa organizacja ruchu. W przedmiotowym miejscu obowiązuje zakaz postoju ( Znak B-35) obowiązujący w godzinach od 17:00 do 16:00.

Czytaj więcej

Czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze 1469K Gorlice – Bystra – Łużna

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z pracami prowadzonymi przy drodze powiatowej 1469K Gorlice  – Bystra – Łużna od dnia 20.05.2024 r. tj. poniedziałek zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na remontowanym odcinku.

Czytaj więcej

Florynka – Izby – Zamknięcie drogi.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka Izby w km 14+751,10 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+815,00 w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki” dnia 13 maja zostanie zamknięta droga dla ruchu kołowego.

Prace przy obiekcie potrwają do października bieżącego roku.

Objazd dla samochodów o masie do 2,5T pokierowany zostanie droga gminną 270911K Banica – Izby.

Mapa objazdu.

Czytaj więcej

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej 1469K Gorlice – Bystra – Łużna.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie drogi powiatowej 1469K Gorlice (ul. Krakowska, ul. Zamkowa) – Bystra – Łużna dnia 23.04.2024 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 droga powiatowa na remontowanym odcinku zostanie zamknięta dla ruchu. Zamknięcie spowodowane jest koniecznością wykonania przekopu w jezdni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej 1469K Gorlice – Bystra – Łużna

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie drogi powiatowej 1469K Gorlice (ul. Krakowska, ul. Zamkowa) – Bystra – Łużna dnia 03.04.2024 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 droga powiatowa na remontowanym odcinku zostanie zamknięta dla ruchu. Zamknięcie spowodowane jest koniecznością wykonania przekopu w jezdni przy zabezpieczeniu instalacji gazowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nabór 9 – Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 14+751,60 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+809,50 do km 14+820,50) w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki

 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 14+751,60 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+809,50 do km 14+820,50) w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki 

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 2 343 791,54 zł

Wartość dofinansowania: 1 171 895,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziana jest przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 02.2024 r.

Termin realizacji prac – październik 2024 r.

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nabór 9 – Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki „

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 1 386 731,09 zł

Wartość dofinansowania: 693 365,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziany jest remont mostu w miejscowości Szymbark.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 02.2024 r.

Termin realizacji prac – październik 2024 r.

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – EDYCJA 8

 

 

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu gorlickiego

– przebudowa drogi powiatowej 1469K Gorlice – Bystra – Łużna na odcinku 1,530 km

 

Zadanie polegało będzie na przebudowie drogi powiatowej polegającej  na wymianie podbudowy z kruszyw, warstw bitumicznych,  przebudowie ciągów pieszych, przepustów, zatok autobusowych, przejść dla pieszych wraz z prawidłowym wyprofilowaniem poboczy  i  montażem barier.

 

Wartość zadania wynosi : 8 954 710,06 zł

Otrzymane dofinansowanie: 8 506 974,56

Termin realizacji: 31.10.2024 r.

 

Czytaj więcej

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „Godrom” sp. z o.o. informuje że w związku z realizacją zadania p.n.: „Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1464K Bobowa – Brzana; etap II most w km 1+930,10 w m. Brzana” wprowadza z dniem 12 lutego 2024 r. zastępczą organizację ruchu.

Droga powiatowa w obrębie remontowanego mostu zostanie zamknięta dla ruchu od 12 lutego do końca lipca 2024 r.

Mapa objazdu drogi powiatowej

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -Przebudowa drogi powiatowej 1474K w km od 3+444,00 do km 3+448,00, wraz z przejściem dla pieszych w km 3+444,00 do km 3+448,00 w miejscowości Kwiatonowice, Powiat Gorlicki

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1474K w km od 3+444,00 do km 3+448,00, wraz z przejściem dla pieszych w km 3+444,00 do km 3+448,00 w miejscowości Kwiatonowice, Powiat Gorlicki”

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 33 111,60 zł

Wartość dofinansowania: 25 948,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziana jest budowa oświetlenia przejścia dla pieszych

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.2023 r.

Termin realizacji zadania – styczeń 2024 r.

Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan zamówień publicznych 2024

Plan zamówień publicznych marzec 2024

Plan zamówień publicznych marzec2 2024

Plan zamówień publicznych kwiecień 2024

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Przebudowa drogi powiatowej 1480K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka w km od 2+419,00 do km 2+609,00 w miejscowości Lipinki, Powiat Gorlicki”

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1480K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka w km od 2+419,00 do km 2+609,00 w miejscowości Lipinki, Powiat Gorlicki”

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 534 299,85 zł

Wartość dofinansowania: 425 051,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziana jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.2023 r.

Termin realizacji prac – lipiec 2024 r.

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica w km od 11+915,00 do km 12+512,00 w miejscowości Moszczenica, Powiat Gorlicki

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica w km od 11+915,00 do km 12+512,00 w miejscowości Moszczenica, Powiat Gorlicki”

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 1 260 948,30 zł

Wartość dofinansowania: 995 407,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziana jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.2023 r.

Termin realizacji prac – lipiec 2024 r.

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn.: Remont drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w miejscowości Kunkowa w km 6+555-7+500, 8+805-8+828, 8+874-8+910 wraz z remontem przepustu w km 7+446

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: „Remont  drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w miejscowości Kunkowa  w km 6+555-7+500, 8+805-8+828, 8+874-8+910 wraz z remontem przepustu w km 7+446”

Zadanie realizowane jest z udziałem środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartość zadania: 1 393 872,04 zł

Wartość dofinansowania: 1 074 694,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziany jest remont nawierzchni drogi wraz z poboczami i przepustem

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.2023 r.

Czytaj więcej

Awaryjny remont drogi 1494 K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku awarią w ciągu drogi powiatowej 1494 K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w km od 6+555 do 8+910 w miejscowości Kunkowa prowadzone będą prace remontowe. Podczas prowadzenia prac mogą występować utrudnienia w ruchu. W przypadku zamknięcia drogi pracownicy wykonawcy będą kierować na objazdy.

Zalecany objazd dla osób kierujących się w stronę miejscowości Kunkowa przebiega przez miejscowości Łosie, Klimkówka oraz Uście Gorlickie.

Lokalizacja remontu.

Czytaj więcej

Zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1466K Stróże – Polna – Łużna w miejscowości Polna.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od dnia 11 października 2023 r. od godz. 800 do dnia 08 stycznia 2024 roku prowadzone będą prace związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w miejscowości Polna.

W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku w km 1+725 do km 2+513. Objazd zamkniętego odcinka drogi poprowadzony zostanie drogą wojewódzką nr 981 do miejscowości Jankowa i drogą powiatową nr 1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa.

LP-Portal ® – Powiat Nowosądecki

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -1485K Libusza – Kryg

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej 1485K Libusza – Kryg w km od 1+015 do km 2+215 w miejscowości Libusza, Powiat Gorlicki”

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 1 040 117,52 zł

Wartość dofinansowania: 832 094,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziany jest remont drogi powiatowej 1485K Libusza – Kryg

w m. Libusza na odcinku 1,200 km wraz z umocnieniem poboczy i rowami.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.08.2023 r.

Czytaj więcej

Zakończony remont mostu w m. Kwiatoń.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że prace remontowe przy moście drewnianym w ciągu drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerekowiec w km 0+100 w miejscowości Kwiatoń zostały zakończone. Od dnia 24.08.2023 r. zostanie przywrócony ruch pojazdów na zamkniętym odcinku drogi.

Czytaj więcej

Awaryjny remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerkowiec w km 0+100.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z awarią  mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerkowiec w km 0+100 w miejscowości Kwiatoń zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z zakresem prac droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na docinku w km 0+050 – 0+200 od dnia 04.08.2023 r.  na czas prowadzenia robót (planowane zakończenie prac szacuje się na 11.09.2023 r.). Wyznaczono objazd drogą powiatową 1496K Gładyszów – Uście Gorlickie oraz 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerkowiec przez miejscowości Smerkowiec, Regietów, Skwirtne.

trasa objazdu

Czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu w ciągu drogi powiatowej 1484K Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Godrom” Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania p.n.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1486K (Gorlice – Dominikowice) w km 1+750 – 2+050 wraz  z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1484K Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka w dniu 31 maja o godzinie 07:00 zostanie zamknięte dla ruchu skrzyżowanie dróg powiatowych 1484K i 1486K (tzw „koło krzyża”). Czas zamknięcia przejazdu wstępnie szacuje się do 19 czerwca 2023r.

Wyznaczono objazd drogami powiatowymi 1486K, 1480K 1485K.

Trasa objazdu

 

Czytaj więcej

1495K Jankowa -Lipniczka

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka  w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa, Powiat Gorlicki”

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość zadania: 3 078 582,82 zł

Wartość dofinansowania: 1 523 178,00 zł

Czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, iż w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.:„Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

od  dnia 27 marca  br. droga powiatowa w rejonie obiektu zostaje zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót budowlanych.

Wyznaczona trasa  objazdu w załączeniu.

Trasa objazdu drogi powiatowej 1464K

 

Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan zamówień publicznych styczeń 2023

Plan zamówień publicznych marzec 2023

Plan zamówień publicznych kwiecień 2023

Plan zamówień publicznych czerwiec 2023

Plan zamówień publicznych sierpień 2023

Plan zamówień publicznych wrzesień 2023

Plan zamówień publicznych październik 2023

Plan zamówień publicznych październik2 2023

Czytaj więcej

Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa – 1491K

 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przywrócenie ciągłości ruchu poprzez rozbiórkę uszkodzonego mostu i wykonanie tymczasowego przepustu w miejscowości Wołowiec w ciągu drogi powiatowej 1491K Banica – Wołowiec

Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.

Wartość zadania: 571 605,11 zł

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Czytaj więcej

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach w odpowiedzi na liczne prośby udostępnia informator zimowego utrzymania dróg powiatowych zawierający standardy utrzymania zimowego obowiązujące w sezonie zimowym 2022/2023 r.

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych

Mapa zimowego utrzymania dróg powiatowych

Czytaj więcej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szczegóły na: https://bip.malopolska.pl/pzdwgorlicach,a,2201505,nabor-na-wolne-stanowisko-kierownicze-glowny-ksiegowy.html

 

INFORMACJA o wynikach konkursu 29.12.2022

Czytaj więcej

Petycja mieszkańców miejscowości Siary i rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach

Petycja mieszkańców miejscowości Siary i rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach w sprawie budowy na drodze powiatowej nr 1493K Siary – Owczary progów zwalniających przy przejściu dla pieszych zlokalizowanym w pobliżu Szkoły Podstawowej w Siarach. Petycja została złożona do Powiatowego Zarządu Drogowego w dniu 09.11.2022 r.

Petycja Mieszkańców miejscowości Siary

Odpowiedź na petycję Mieszkańców Siar i Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach

Odpowiedź na petycję

Czytaj więcej

Koniec utrudnień na drodze powiatowej nr 1491K Banica – Wołowiec

W dniu 04-11-2022 r. zostały zakończone prac związanych z usunięciem awarii mostu na drodze powiatowej nr 1491K Banica  – Wołowiec oraz został przywrócony ruch na zamkniętym odcinku wyżej wymienionej drogi.

Czytaj więcej