Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1498K

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km od 23+733,00 do km 23+765,00 (obiekt mostowy w km 23+744,08 do km 23+757,31) w miejscowości Wysowa Zdrój, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 593 066,00 zł

Koszt zadania: 1 991 333,59 zł
Okres realizacji: 2022 – 2023 r.

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje rozbiórkę mostu wraz z budową nowego na potoku Ropka w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa. Nowobudowany most zostanie zlokalizowany w miejscu rozebranego. W ramach inwestycji zaplanowano również rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od km 23+733 do km 23+765...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark -Bystra – Szalowa na odcinku I – w km od 0+003,50 dokm 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 561 665,00 zł

Koszt zadania: 3 123 330,75 zł
Okres realizacji: 2022 r.

Opis inwestycji:

W ramach przebudowy drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa zaplanowano m. in. rozbudowie drogi, przebudowie skrzyżowania oraz budowie kanału technologicznego. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę chodnika na odcinku ok. 270 mb oraz budowę dwóch zatok autobusowych...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice-Dominikowice w km od 0+014 do 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość inwestycji wyniesie 9 841 225,30 zł

Przyznane dofinansowanie: 9 343 464,03 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

Inwestycja polegać będzie na:

– pełnej wymianie konstrukcji zwiększającej nośność  i żywotność na odcinku 2 626,00 mb (od skrzyżowania z drogą krajową do pałacu w Kobylance), szerokość przebudowanej wyniesie  6,00 mb ( z poszerzeniami na łukach do 7,00 mb)

– przebudowie chodników do szerokości  2,28 mb

– budowie zatok autobusowych: sztuk 5

– budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w obrę...

Czytaj więcej

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dokumentacja fotograficzna

Zał. Nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Petycja mieszkańców miejscowości Lipinki

Petycja mieszkańców miejscowości Lipinki w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej i poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na odcinku drogi powiatowej nr 1477 K Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa – Lipinki w miejscowości Lipinki, w okolicach wzniesienia przy „starym” kościele w Lipinkach złożona do Powiatowego Zarząd Drogowego w Gorlicach w dniu 28.12.2021 r.

petycja

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach na petycję Mieszkańców miejscowości Lipinki

odpowiedź na petycję

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach na 2022

Plan zamówień publicznych kwiecień 2022

Plan zamówień publicznych styczeń 2022

Czytaj więcej
0

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

I N F O R M A C J A

w DNIU 07.01.2022 r. (piątek)

POWIATOWY ZARZAD DROGOWY W GORLICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

Podstawa prawna:  Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zarządu  Drogowego w Gorlicach Nr 34/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w m. Szalowa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku planowanym wykonaniem  nowej nawierzchni bitumicznej          w ciągu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w dniu 16.11.2021 r.  w godzinach od 8:00 – 18:00.

Pracownicy Wykonawcy będą kierowali na objazdy.

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień 01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- wrzesień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- sierpień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- marzec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- styczeń 2021

Czytaj więcej
0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2020-2021

Czytaj więcej
0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem” Sprzedaż sprzętu Część nr …………” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 30.10.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30.10.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18

Szczegóły w załączeniu.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTÓW

Dokumentacja fotograficzna

Zał. Nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

 

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2019-2020

Fundusz Dróg Samorzadowych 2019-2020

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Gorlice, 17.02.2020 r.

PZD. 5442.D.10.2020

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) w związku z art. 27 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.    z 2019 r. poz. 1815) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice w km 0+004 – 5+333 w m...

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach realizacje zadanie współfinansowane z budżetu państwa  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „Przebudowa  drogi powiatowej 1498K Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka  – Granica Państwa w km 0+028- 0+873 w miejscowości Ropa”

Kwota dofinansowania: 1 531 747,00 PLN

Beneficjent: Powiat Gorlicki – 1 531 748,93 PLN

Rok realizacji: 2019-2020

Czytaj więcej
0

Plan zamówień publicznych na 2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 aktualizacja 07.2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 aktualizacja

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Gorlice, 22.07.2019 r.

PZD. 5442.D.61.2019

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej 1463 K Siedliska – Siedliska w km 0+004 – 1+708  

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie – kanał technologiczny

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej 1469 K Gorlice (ul. Kołłątaja, Krakowska, Zamkowa) – Bystra – Łużna w km 1+830 – 4+540  

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Oczyszczenie chodników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym oraz ścieków przykrawężnikowych przy drogach powiatowych po okresie zimowym 2018/2019

WYNIK POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zał. Nr 1 Wykaz chodników

Zał. nr 1 chodniki MOSTY

formularz ofertowy

 

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi – kanał technologiczny

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Rozbudowa drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738,00 – 5+280,00                                    w miejscowości Szalowa

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku – na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986)

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie – kanał technologiczny

Gorlice, 14.06.2018 r.

PZD. 5442.D.17.2018

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.                   z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1478 K Lipinki – Pagorzyna – Radość w km 1+939 – 2+197 strona prawa i 2+158 – 2+414 strona lewa w m. Pagorzyna.

W ramach w.w...

Czytaj więcej
0

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie – kanał technologiczny

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

ogłoszenie

Czytaj więcej
0

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych mapa Powiat

Czytaj więcej
0

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Repu

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” realizowany jest w ramach priorytetu 1.1 Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...

Czytaj więcej
0

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim

NAZWA PROJEKTU:

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim,  jasielskim i bardejowskim.”

Nr Projektu: WTSL.01.01.00-12/324/10

Okres realizacji: 02.2012 – 11.2014

Wartość Projektu: 8 243 663,18 euro

dofinansowanie: 7 007 088,19 euro

Wartość Projektu (Powiat Gorlicki)3 507 810,00 euro

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym w wyniku poprawy warunków przejezdności drogami powiatowymi jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

1.Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich

  1. Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy głównymi nad...
Czytaj więcej
0

UCHWAŁA NR 452/LI/2010 RADY MIASTA GORLICE z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2077 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami
i ruchem na drogach, Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§1.1. Ustala się na drogach publicznych na obszarze miasta Gorlice strefy płatnego parkowania w granicach określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej Uchwały, w których obowiązuje pła...

Czytaj więcej
0

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim.

NAZWA PROJEKTU:

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim,  jasielskim i bardejowskim.”

Nr Projektu: WTSL.01.01.00-12/324/10

Okres realizacji: 02.2012 – 11.2014

Wartość Projektu: 8 243 663,18 euro

dofinansowanie: 7 007 088,19 euro

Wartość Projektu (Powiat Gorlicki)3 507 810,00 euro

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym w wyniku poprawy warunków przejezdności drogami powiatowymi jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

1.Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich

  1. Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy głównymi na...

Czytaj więcej