Kategoria DOSTĘPNOŚĆ URZĘDU

0

Działalność Powiatowego Zarządu Drogowego- tekst ETR

 

 

Czytaj więcej
0

Deklaracja dostępności PZD

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach
Wstęp deklaracji

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach (pzdgorlice.pl).

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
telefon: 18 352 40 02

Data publikacji strony internetowej: 2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej st...

Czytaj więcej