Kategoria DOSTĘPNOŚĆ URZĘDU

0

Działalność Powiatowego Zarządu Drogowego- tekst ETR

 

 

Czytaj więcej
0

Deklaracja dostępności PZD

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pzdwgorlicach

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
telefon: 18 352 40 02

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r...
Czytaj więcej