O NAS

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego. Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Drogowego należy zarządzanie drogami powiatowymi na obszarze powiatu gorlickiego, utrzymanie nawierzchni obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą, prowadzenie kontroli stanu technicznego, wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz sprawy dotyczące zjazdów z dróg, opiniowanie wniosków o pozwolenie na budowę nieruchomości przyległych do dróg powiatowych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach wykonuje roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, dba o prawidłowe oznakowanie dróg, utrzymanie oraz usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym, jeżeli zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Ponadto przygotowuje i organizuje przetargi dotyczące remontów i modernizacji dróg powiatowych, pełniąc funkcje inwestora.

Jednostka urzęduje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Skargi i wnioski stron załatwiane są przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego codziennie w godzinach urzędowania jednostki, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Sekretariacie

STRUKTURA PZD

STATUT PZD 

SIEĆ DRÓG POWIATOWYCH