Kategoria INWESTYCJE REALIZOWANE Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ INNYCH FUNDUSZY

Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- EDYCJA 3/PGR

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice” z dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przewidywana wartość inwestycji: 4.995.000,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 4.895.100,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 1486K polegała będzie na:

– pełnej wymianie konstrukcji zwiększającej nośność i żywotność,

-przebudowie chodników,

-budowie zatok autobusowych,

-budowie przejść dla pieszych wraz z doświetleniem,

– przebudowie przepustów pod zjazdami, pod koroną drogi,

-przebudowie kolektora deszczowego,

-wyprofilowaniu i utwardzeniu poboczy,

-montażu barier energochłonnych i balustrad wygrodzeniowych.

Czytaj więcej

Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja II

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa.” z dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji: 10 151 430,00 zł

Przyznane dofinansowanie :  9 643 858,50 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

Zadaniem objęte zostanie 5 dróg powiatowych:

1505K Ropa – Gródek – Biała Niżna,

1469K Gorlice – Bystra – Łużna,

1493K Siary – Owczary,

1466K Stróże Polna – Łużna,

1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa

Zadanie polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego dróg poprzez rozbiórkę istniejącej (zniszczonej) warstwy bitumicznej, wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne, odtworzeniu stabilizacji, odtworzenie podbudowy zasadn...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja II

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana” z dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji wyniesie 4 900 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 4 655 000,00 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

Inwestycja polega na rozbiórce dwóch obiektów mostowych stalowych o konstrukcji drewnianej i ich odbudowie. Inwestycja obejmować będzie odbudowę dojazdów do mostów, wykonanie obrukowania stożków, koszy siatkowo-kamiennych na prawym i lewym brzegu potoku oraz wykonanie elementów zabezpieczających ruch pieszych.

 

 

 

Czytaj więcej

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1498K

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km od 23+733,00 do km 23+765,00 (obiekt mostowy w km 23+744,08 do km 23+757,31) w miejscowości Wysowa Zdrój, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 593 066,00 zł

Koszt zadania: 1 991 333,59 zł
Okres realizacji: 2022 – 2023 r.

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje rozbiórkę mostu wraz z budową nowego na potoku Ropka w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa. Nowobudowany most zostanie zlokalizowany w miejscu rozebranego. W ramach inwestycji zaplanowano również rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od km 23+733 do km 23+765...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark -Bystra – Szalowa na odcinku I – w km od 0+003,50 dokm 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 561 665,00 zł

Koszt zadania: 3 123 330,75 zł
Okres realizacji: 2022 r.

Opis inwestycji:

W ramach przebudowy drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa zaplanowano m. in. rozbudowie drogi, przebudowie skrzyżowania oraz budowie kanału technologicznego. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę chodnika na odcinku ok. 270 mb oraz budowę dwóch zatok autobusowych...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja I

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice-Dominikowice w km od 0+014 do 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka”  w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji wyniesie 9 841 225,30 zł

Przyznane dofinansowanie: 9 343 464,03 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

Inwestycja polegać będzie na:

– pełnej wymianie konstrukcji zwiększającej nośność  i żywotność na odcinku 2 626,00 mb (od skrzyżowania z drogą krajową do pałacu w Kobylance), szerokość przebudowanej wyniesie  6,00 mb ( z poszerzeniami na łukach do 7,00 mb)

– przebudowie chodników do szerokości  2,28 mb

– budowie zatok autobusowych: sztuk 5

– budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat Gorlicki realizuje zadanie: Remont drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regetów – Smerekowiec w miejscowościach Kwiatoń, Skwirtne i Regietów w km 0+005 – 0+098, 0+123 -3+120, 3+190 – 3+875 wraz z remontem przepustów w km 0+685, 0+873, 1+108, 1+380, 1+547, 1+630, 1+674, 1+740, 1+990, 2+165, 2+453.

Dofinansowanie: 2 568 233,00 zł

Całkowita wartość: 3 316 531,02zł

okres realizacji: 2021 r.

Po wykonaniu remontu drogi 1497K na odcinkach jak wyżej zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania poprzez wykonanie prawidłowo wyprofilowanej nawierzchni asfaltowej jak również poboczy z kruszyw łamanych...

Czytaj więcej
0

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Zadania realizowane przez Powiat Gorlicki z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1471K ul. 11-go Listopada w obszarze oddziaływania w km od 0+022,40 do 0+142,30 (w tym przejście dla pieszych w km 0+037,00) w miejscowości Gorlice, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki”

Dofinansowanie: 136 300,85 zł

Całkowita wartość: 170 499,59 zł

okres realizacji: 2021 r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1486K Gorlice (ul...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi

Powiat Gorlicki realizuje zadanie pod nazwą: „Wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”  dofinansowane w ramach środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z LAT 2010, 2016 LUB/I 2017 ROKU

DOFINANSOWANIE: 862 908,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 100 000,00 zł

realizacja: 2021 r.

Po wykonywaniu stabilizacji osuwiska w miejscowości Ropa zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżowania na skutek odtworzenia jednego z pasów ruchu, który uległ osunięciu. Wykonane zostaną pale żelbetowe do głębokości 11 m, posadowione w skale miękkiej...

Czytaj więcej
0

Zadanie realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w m. Ropa

DOFINANSOWANIE: 400 606,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 910 000,00 zł

REALIZACJA: 2021 r.

 

Czytaj więcej