Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Termin skladania ofert:

24 10 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

24 10 2022 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu:
a3271dfe-c697-4bd5-b82c-f81c4c88bc58

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ MOST 1 Decyzja ZRID
Zał. nr 1 do SWZ MOST 1 Projekt Budowalny
Zał. nr 1 do SWZ MOST 1 PROJEKT WYKONAWCZY
Zał. nr 1 do SWZ MOST 1 Przedmiar robót
Zał. nr 1 do SWZ MOST 1 SOR 1464K Brzana
Zał. nr 1 do SWZ MOST 1 SOR zatwierdzenie
Zał. nr 1 do SWZ MOST 1 STWIORB
Zał. nr 1 do SWZ MOST 2 Decyzja ZRID
Zał. nr 1 do SWZ MOST 2 Projekt budowlany
Zał. nr 1 do SWZ MOST 2 Projekt wykonawczy branża drogow-mostowe
Zał. nr 1 do SWZ MOST 2 Projekt wykonawczy branża telekomunikacyjna
Zał. nr 1 do SWZ MOST 2 Przedmiar robót
Zał. nr 1 do SWZ MOST 2 PSOR
Zał. nr 1 do SWZ MOST 2 STWIORB
Zał. nr 1a OPZ Cz. II
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 CZ.I
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 Cz.II
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5 Cz.I
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5 Cz.II
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. I
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. II
Zał.-nr-4-do-SWZ-projekt-Umowy-Cz.-I
Zał. nr 4a do SWZ projekt Umowy Cz. II nadzór inwestorski
Wyjaśnienie treści SWZ cz. I
Wyjaśnienia 2 treści SWZ cz. I
Most Brzana II DP 1464K - STWIORB2
Most Brzana I DP 1464K - STWIORB - uzupełnienie
Most Brzana II DP 1464K - STWIORB uzupełnienie
Wyjaśnienia 3 treści SWZ cz. I
SWZ po zmianie terminu składania ofert
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. I po zmianie terminu składania ofert
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. II po zmianie terminu składania ofert
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Kwota na sfinansowanie zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. I
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. II
Wybór oferty cz.I
Wybór oferty cz.II


SWZ