Kategoria Aktualności

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1498K

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km od 23+733,00 do km 23+765,00 (obiekt mostowy w km 23+744,08 do km 23+757,31) w miejscowości Wysowa Zdrój, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 593 066,00 zł

Koszt zadania: 1 991 333,59 zł
Okres realizacji: 2022 – 2023 r.

Opis inwestycji:

Inwestycja obejmuje rozbiórkę mostu wraz z budową nowego na potoku Ropka w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa. Nowobudowany most zostanie zlokalizowany w miejscu rozebranego. W ramach inwestycji zaplanowano również rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od km 23+733 do km 23+765...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane przez Powiat Gorlicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Gorlicki realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark -Bystra – Szalowa na odcinku I – w km od 0+003,50 dokm 0+275, na odcinku II – w km od 0+355 do km0+742 w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 561 665,00 zł

Koszt zadania: 3 123 330,75 zł
Okres realizacji: 2022 r.

Opis inwestycji:

W ramach przebudowy drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa zaplanowano m. in. rozbudowie drogi, przebudowie skrzyżowania oraz budowie kanału technologicznego. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę chodnika na odcinku ok. 270 mb oraz budowę dwóch zatok autobusowych...

Czytaj więcej

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice-Dominikowice w km od 0+014 do 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość inwestycji wyniesie 9 841 225,30 zł

Przyznane dofinansowanie: 9 343 464,03 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

Inwestycja polegać będzie na:

– pełnej wymianie konstrukcji zwiększającej nośność  i żywotność na odcinku 2 626,00 mb (od skrzyżowania z drogą krajową do pałacu w Kobylance), szerokość przebudowanej wyniesie  6,00 mb ( z poszerzeniami na łukach do 7,00 mb)

– przebudowie chodników do szerokości  2,28 mb

– budowie zatok autobusowych: sztuk 5

– budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w obrę...

Czytaj więcej

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dokumentacja fotograficzna

Zał. Nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Petycja mieszkańców miejscowości Lipinki

Petycja mieszkańców miejscowości Lipinki w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej i poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na odcinku drogi powiatowej nr 1477 K Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa – Lipinki w miejscowości Lipinki, w okolicach wzniesienia przy „starym” kościele w Lipinkach złożona do Powiatowego Zarząd Drogowego w Gorlicach w dniu 28.12.2021 r.

petycja

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach na petycję Mieszkańców miejscowości Lipinki

odpowiedź na petycję

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach na 2022

Plan zamówień publicznych kwiecień 2022

Plan zamówień publicznych styczeń 2022

Czytaj więcej
0

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

I N F O R M A C J A

w DNIU 07.01.2022 r. (piątek)

POWIATOWY ZARZAD DROGOWY W GORLICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

Podstawa prawna:  Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zarządu  Drogowego w Gorlicach Nr 34/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w m. Szalowa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku planowanym wykonaniem  nowej nawierzchni bitumicznej          w ciągu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w dniu 16.11.2021 r.  w godzinach od 8:00 – 18:00.

Pracownicy Wykonawcy będą kierowali na objazdy.

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień 01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- wrzesień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- sierpień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- marzec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- styczeń 2021

Czytaj więcej
0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej