Kategoria Aktualności

0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w m. Szalowa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku planowanym wykonaniem  nowej nawierzchni bitumicznej          w ciągu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w dniu 16.11.2021 r.  w godzinach od 8:00 – 18:00.

Pracownicy Wykonawcy będą kierowali na objazdy.

Czytaj więcej
0

Plan postępowań o udzielenie zamówień 01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- wrzesień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- sierpień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- lipiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec2 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- czerwiec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- marzec 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień- styczeń 2021

Czytaj więcej
0

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2020-2021

Czytaj więcej
0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem” Sprzedaż sprzętu Część nr …………” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 30.10.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30.10.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18

Szczegóły w załączeniu.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTÓW

Dokumentacja fotograficzna

Zał. Nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

 

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych 2019-2020

Fundusz Dróg Samorzadowych 2019-2020

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Gorlice, 17.02.2020 r.

PZD. 5442.D.10.2020

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) w związku z art. 27 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.    z 2019 r. poz. 1815) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice w km 0+004 – 5+333 w m...

Czytaj więcej
0

Fundusz Dróg Samorządowych

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach realizacje zadanie współfinansowane z budżetu państwa  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „Przebudowa  drogi powiatowej 1498K Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka  – Granica Państwa w km 0+028- 0+873 w miejscowości Ropa”

Kwota dofinansowania: 1 531 747,00 PLN

Beneficjent: Powiat Gorlicki – 1 531 748,93 PLN

Rok realizacji: 2019-2020

Czytaj więcej
0

Plan zamówień publicznych na 2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 aktualizacja 07.2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 aktualizacja

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020

Czytaj więcej
0

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Gorlice, 22.07.2019 r.

PZD. 5442.D.61.2019

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U.                z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Drogowy  w Gorlicach informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne na sieci dróg powiatowych:

– Przebudowa drogi powiatowej 1463 K Siedliska – Siedliska w km 0+004 – 1+708  

W ramach w.w...

Czytaj więcej