Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nabór 9 – Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki

 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki „

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 1 386 731,09 zł

Wartość dofinansowania: 693 365,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziany jest remont mostu w miejscowości Szymbark.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 02.2024 r.

Termin realizacji prac – październik 2024 r.