Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „Godrom” sp. z o.o. informuje że w związku z realizacją zadania p.n.: „Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1464K Bobowa – Brzana; etap II most w km 1+930,10 w m. Brzana” wprowadza z dniem 12 lutego 2024 r. zastępczą organizację ruchu.

Droga powiatowa w obrębie remontowanego mostu zostanie zamknięta dla ruchu od 12 lutego do końca lipca 2024 r.

Mapa objazdu drogi powiatowej