Kategoria Utrudnienia

Informacja o awarii przepustu w m

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku awarią przepustu w ciągu drogi powiatowej 1486 K Gorlice(ul. Zakole) – Dominikowice w km 4+412 w miejscowości Kobylanka droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w wskazanym kilometrażu na czas prowadzenia robót mających na celu usunięcie awarii w dniu 26.08.2023 r. od godziny 7:00.

Pracownicy Wykonawcy będą kierowali na objazdy.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Zakończony remont mostu w m. Kwiatoń.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że prace remontowe przy moście drewnianym w ciągu drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerekowiec w km 0+100 w miejscowości Kwiatoń zostały zakończone. Od dnia 24.08.2023 r. zostanie przywrócony ruch pojazdów na zamkniętym odcinku drogi.

Czytaj więcej

Awaryjny remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w m. Śnietnica

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z awarią  mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 9+160 w miejscowości Śnietnica zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z zakresem prac droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na docinku w km 9+100 – 9+200 od dnia 16.08.2023 r.  na czas prowadzenia robót. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką 981, drogami powiatowymi 1498K, 1500K, 1503K, 1504K, 1510K  oraz drogami gminnymi w m. Czyrna (Gmina Krynica Zdrój) oraz w m. Banica (Gmina Uście Gorlickie) przez miejscowości Banica, Czyrna, Berest, Polany, Florynka, Wawrzka, Ropa, Brunary i Śnietnica.

Trasa objazdu

Czytaj więcej

Awaryjny remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerkowiec w km 0+100.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z awarią  mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerkowiec w km 0+100 w miejscowości Kwiatoń zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z zakresem prac droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na docinku w km 0+050 – 0+200 od dnia 04.08.2023 r.  na czas prowadzenia robót (planowane zakończenie prac szacuje się na 11.09.2023 r.). Wyznaczono objazd drogą powiatową 1496K Gładyszów – Uście Gorlickie oraz 1497K Kwiatoń – Regietów – Smerkowiec przez miejscowości Smerkowiec, Regietów, Skwirtne.

trasa objazdu

Czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu w ciągu drogi powiatowej 1484K Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Godrom” Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania p.n.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1486K (Gorlice – Dominikowice) w km 1+750 – 2+050 wraz  z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1484K Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka w dniu 31 maja o godzinie 07:00 zostanie zamknięte dla ruchu skrzyżowanie dróg powiatowych 1484K i 1486K (tzw „koło krzyża”). Czas zamknięcia przejazdu wstępnie szacuje się do 19 czerwca 2023r.

Wyznaczono objazd drogami powiatowymi 1486K, 1480K 1485K.

Trasa objazdu

 

Czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, iż w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.:„Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464K Bobowa – Brzana realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH” od  dnia 27 marca  br. droga powiatowa w rejonie obiektu zostaje zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót budowlanych.

Wyznaczona trasa  objazdu w załączeniu.

Trasa objazdu drogi powiatowej 1464K

Czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu w ciągu drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z awarią mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie w km 1+270 w miejscowości Szymbark zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z zakresem prac droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na docinku w km 1+270 – 1+400 od dnia 10.03.2023 r.  na czas prowadzenia robót. Wyznaczono objazd drogą krajową 28 oraz drogami powiatowymi 1498K i 1499K przez miejscowości Ropa i Łosie.

 

Trasa objazdu w załączeniu.

Trasa objazdu

Czytaj więcej

Koniec utrudnień na drodze powiatowej nr 1491K Banica – Wołowiec

W dniu 04-11-2022 r. zostały zakończone prac związanych z usunięciem awarii mostu na drodze powiatowej nr 1491K Banica  – Wołowiec oraz został przywrócony ruch na zamkniętym odcinku wyżej wymienionej drogi.

Czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu związane z przebudowa drogi powiatowej nr 1498K w km 24+760 – 25+710

Powiatowy Zarząd Powiatowy w Gorlicach pragnie poinformować, iż  w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudowa drogi powiatowej nr 1498K (Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa) w km 24+760 – 25+710, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Z uwagi na technologię wykonania przepustów drogowych, nastąpi czasowe zamkniecie dla ruchu ww.drogi. Pracownicy wykonawcy będą kierować ruchem informując o możliwości objazdu.

Za zaistniałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Czytaj więcej

W związku z informacja przekazana przez Wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+014 – 2+640 w ramach funduszu POLSKI ŁAD” , Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach pragnie poinformować, iż uległ wydłużeniu okres zamknięcia dla ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1486K od skrzyżowania z DK nr 28 Zator -Medyka do mostu na rzece Ropie z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Wykonawca planuje zakończenie prac oraz przywrócenie ruchu w termie do 07.10.2022 r.

Czytaj więcej