Informacja o zadaniu realizowanym z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nabór 9 – Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 14+751,60 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+809,50 do km 14+820,50) w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki

 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje o realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 14+751,60 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+809,50 do km 14+820,50) w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki 

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 2 343 791,54 zł

Wartość dofinansowania: 1 171 895,00 zł

W ramach dofinansowanego zadania przewidziana jest przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 02.2024 r.

Termin realizacji prac – październik 2024 r.