0

Rozbudowa drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 1+789,90 do km 1+834,10 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00 w ciągu drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna

Termin skladania ofert:

21 03 2019 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

21 03 2019 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:
Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert do 21.03.2019 r. do godziny 09:30

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Zał. Nr 1 proj. budowlany
Zał. nr 1 proj.wykonawczy
Zał. nr 1 -STWiORB
Zał. nr 1 Przedmiar robót 1+820
Zał. nr 1 -organizacja ruchu rys_01_03
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2
ZRID most Stróżna 1+820
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 3
Zał. nr 4-projekt-umowy PO ZMIANIE PAR. 12
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 4 + ZMIANA TREŚCI SIWZ
STWIORB po zmianie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2
SIWZ po zmianie terminu składania ofert
info z otwarcia NA STRONĘ
WYNIK POSTEPOWANIA