0

Zimowe utrzymanie zamiejskich dróg powiatowych w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Termin skladania ofert:

21 08 2018 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1


Termin otwarcia ofert:

21 08 2018 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ ZIMA 2018
Zał. Nr 1 OPZ
Zał. Nr 1a OPZ
Zał. Nr 2-JEDZ
zał. nr 2A do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 3 1,2,3,4,6,7
Zał. nr 3 5,8,9
Zał. nr 4 - projekt umowy zima 2018
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Zał. nr 7 - Wykaz usług
Zał. nr 8 - Wykaz SPRZETU 2018
Treść zapytania dot. treści SIWZ i wyjasnienie Zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ I ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
SIWZ ZIMA 2018 PO MODYFIKACJI 31.07.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU przekazane do Dz.U.U.E.
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 1
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 2
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 3
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 4
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 5
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 6
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 7
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 8
Informacja z otwarcia ofert Zadanie 9
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3
WYBÓR OFERTY ZADANIE 4
WYBÓR OFERTY ZADANIE 5
WYBÓR OFERTY ZADANIE 6
WYBÓR OFERTY ZADANIE 9
wybór oferty CZ.7
wybór oferty CZ.8