0

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Termin skladania ofert:

2 07 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

2 07 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Postępowanie prowadzone na miniportalu. ID postepowania: b152d3f9-ba4d-42cb-989c-758fde0dcc9c

UWAGA: Zmiana w treści Zał. Nr 2, 2a, 2b do SWZ

Zalaczniki:
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowone w DZUUE data dodania:
Zał. Nr 1 OPZ
Zał. Nr 1a OPZ
Zał. Nr 1b OPZ CHODNIKI
Zał. Nr 1c OPZ CHODNIKI
Zał. nr 2 do SWZ OFERTA dot. częsci 1,2,3,4,6,7
Zał. nr 2a do SWZ OFERTA dot. częsci 5,8,9
Zał. nr 2b do SWZ OFERTA dot. częsci 10-15 CHODNIKI
Zał. nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy cz. 1-9
Zał. nr 3a do SWZ projektowane postanowienia umowy cz. 10-15
Zał. nr 2 do SWZ OFERTA dot. częsci 1,2,3,4,6,7
Zał. nr 2a do SWZ OFERTA dot. częsci 5,8,9
Zał. nr 2b do SWZ OFERTA dot. częsci 10-15 CHODNIKI
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. 11 s
Wybór oferty CZ. 1
Wybór oferty CZ. 2
Wybór oferty CZ. 3
Wybór oferty CZ. 5
Wybór oferty CZ. 6
Wybór oferty CZ. 7
Wybór oferty CZ. 8
Wybór oferty CZ. 9
Wybór oferty CZ. 13
Wybór oferty CZ. 14
Wybór oferty CZ. 15
Wybór oferty CZ. 4
Wybór oferty CZ. 10
Wybór oferty CZ. 12Ogłoszenie o zamówieniu opublikowone w DZUUE