0

Informacja o awarii konstrukcji drogi powiatowej 1461 K Biesna – Staszkówka

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach działając zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2 oraz  ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) informuje, że w dniach 09 – 12.12.           2020 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej  nr 1461 K Biesna – Staszkówka w km 1+835 – 3+368  w związku z awarią konstrukcji drogi stanowiące duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Objazd wyznaczono odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Gorlice – Konieczna oraz droga powiatową nr 1462 K Łu...

Czytaj więcej
0

Informacja o awarii przepustu w m. Sękowa w ciągu DP 1489 K

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zawiadamia, że w dniu 10.11.2020 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1489 K Sękowa – Rozdziele w m. Sękowa w km 0+125 w związku z awarią w pasie drogowym przepustu stanowiącą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Objazd będzie się odbywał drogą wojewódzką nr 977, 993 i powiatową nr 1488 K Sękowa – Dominikowice.

Czytaj więcej
0

Zawiadomienie o zamknięciu drogi powiatowej 1463 K Siedliska – Siedliska – aktualizacja

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr             1463 K Siedliska – Siedliska nastąpi jej zamknięcie dla ruchu kołowego w dniach od 02.11.2020 r. do 07.11.2020 r.

Objazd zostanie wyznaczony przez Wykonawcę robót za pomocą tablic objazdowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!

Termin zamknięcia drogi zostaje przedłużony do dnia 12.11.2020 r.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1463 K – aktualizacja 03.09.2020 r.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku z trwająca przebudową drogi powiatowej nr 1463 K Siedliska – Siedliska oraz wystąpieniem przyczyn technologicznych  zostaje wydłużony termin zamknięcia drogi powiatowej do dnia 02.09.2020 r.

Ze względu  na warunki atmosferyczne termin zamknięcia drogi powiatowej zostaje przedłużony do dnia 05.09.2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w m. Wysowa Zdrój – AKTUALIZACJA

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku z awarią obiektu mostowego w m. Wysowa Zdrój ( za skrzyżowaniem z drogą gminną prowadzącą do krytej pływalni) w ciągu drogi powiatowej nr 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego w dniach od 31.08. do dnia 02.09.2020 r.

Termin zamknięcia odcinka drogi 1498 K zostaje przedłużony do dnia 04.09.2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej