0

Remont nawierzchni i skarp drogowych na drogach powiatowych: 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa, 1469K Gorlice – Bystra – Łużna, 1489K Sękowa – Rozdziele, 1484K Szymbark-Bielanka – Uście Gorlickie

Termin skladania ofert:

23 10 2020 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

23 10 2020 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Zał. nr 1 Przedmiar
Zał. Nr 1 SST
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ projekt Umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert
WYNIK POSTĘPOWANIASIWZ