0

Remont drogi powiatowej 1461K Biesna – Staszkówka w km 1+835-3+368 w m. Biesna

Termin skladania ofert:

23 11 2020 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

23 11 2020 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1
Adnotacje:


Zalaczniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ data dodania:
Zał. nr 1 SST - Remont drogi powiatowej 1461 K Biesna - Staszkówka w miejscowości Biesna w km 1+835 - 3+368
Zał. nr 1 Przedmiar
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ projekt Umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert
WYNIK POSTĘPOWANIASIWZ