Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice

Termin skladania ofert:

20 10 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

20 10 2022 godzina: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu
3a68cae3-0eac-4c2f-be9c-6e61a13e73ef

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ - Projekt wykonawczy - branża drogowa-skompresowany
Zał. nr 1 do SWZ - Projekt wykonawczy - branża elektroenergetyczna
Zał. nr 1 do SWZ - Decyzja Pozwolenie wodnoprawne
Zał. nr 1 do SWZ - Decyzja środowiskowa zmieniona
Zał. nr 1 do SWZ - Decyzja środowiskowa
Zał. nr 1 do SWZ - Mapa do celów projektowych-skompresowany
Zał. nr 1 do SWZ - Materiały zgłoszeniowe-skompresowany
Zał. nr 1 do SWZ - Opinia geotechniczna
Zał. nr 1 do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu
Zał. nr 1 do SWZ - przebudowa sieci energetycznej
Zał. nr 1 do SWZ - STWiORB
Zał. nr 1 do SWZ - Przedmiar robót
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 1
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 2
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 3
Zał. nr 1 do SWZ - Operat Wodnoprawny 4
Zał. nr 1a OPZ Cz. II
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 Cz.I
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 Cz.II
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5 Cz.I
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5 Cz.II
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. I
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. II
Zał.-nr-4-do-SWZ-projekt-Umowy-Cz.-I
Zał. nr 4a do SWZ projekt Umowy Cz. II nadzór inwestorski
Kwota na sfinansowanie zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. I
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. II
Wybór oferty cz. I
Wybór oferty cz. II


SWZ