0

Poziome oznakowanie dróg powiatowych w roku 2018.

Termin skladania ofert:

20 07 2018 godzina: 10:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1


Termin otwarcia ofert:

20 07 2018 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zał. Nr 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE POZIOME
Zał. nr 1 progi zwalniające
Zał Nr 1a kosztorys
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 projekt umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert
WYNIK POSTĘPOWANIA