0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach na ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem” Sprzedaż sprzętu Część nr …………” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 30.10.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30.10.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18

Szczegóły w załączeniu.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTÓW

Dokumentacja fotograficzna

Zał. Nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy