0

Odbudowa mostu w ciągu drogi powi atowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w miejscowości Stróżna w km 4+888

Termin skladania ofert:

19 03 2019 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

19 03 2019 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
PROJEKT WYKONAWCZY MOST km 4+888 w m. Strozna
Zał. nr 1 do SIWZ Projekt budowlany
Zał. Nr 1 do SIWZ - przedmiar robót
Zał. Nr 1 do SIWZ STWiORB
info z otwarcia NA STRONĘ


Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2
Zał. nr 4-projekt-umowy PO ZMIANIE PAR. 12


WYNIK POSTEPOWANIA