Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa

Termin skladania ofert:

25 10 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

25 10 2022 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu
04db8a5c-9f40-42d1-8553-01a638d5c521


Zamawiający – POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W GORLICACH, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice działając zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 z późn.zm.) udostępnia kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I - 10 101 430,00 zł brutto
Część II - 50 000,00 zł brutto


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 1505K, 1493K, 1466K, 1506K STWiORB
Zał. Nr 1 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna przedmiar
Zał. Nr 1 1466 Stróże - Polna - Łużna przedmiar
Zał. Nr 1 1469 K Gorlice - Bystra - Łużna przedmiar
Zał. Nr 1 1506 K Jankowa - Stróżna - Szalowa przedmiar
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary dok.projektowa 1
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary dok.projektowa 2
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary odc. 1 przedmiar
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary odc. 2 przedmiar
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary odc. 3 przedmiar
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary odc. 4 przedmiar
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary odc. 5 przedmiar
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary STWiORB
Zał. Nr 1 1493K Siary - Owczary PSOR
Zał. nr 1a OPZ Cz. II
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 Cz.I
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1 Cz.II
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5 Cz.I
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5 Cz.II
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. I
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. II
Zał.-nr-4-do-SWZ-projekt-Umowy-Cz.-I
Zał. nr 4a do SWZ projekt Umowy Cz. II nadzór inwestorski
ZMIANA TREŚCI SWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
SWZ po zmianie Dz.11.4b
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. I po zmianie
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. II po zmianie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
II ZMIANA TREŚCI SWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
SWZ po zmianie zakresu 1493K
Zał. nr 1 1493K PW PO ZMIANIE ZAKRESU
Zał. nr 1 przedmiar robót 1493K odc. 1 PO ZMIANIE ZAKRESU
Zał. nr 1 przedmiar robót 1493K odc. 2 PO ZMIANIE ZAKRESU
Zał. nr 1 przedmiar robót 1493K odc. 3 PO ZMIANIE ZAKRESU
Zał. nr 1 przedmiar robót 1493K odc. 4 PO ZMIANIE ZAKRESU
Zał. nr 1 przedmiar robót 1493K odc. 5 PO ZMIANIE ZAKRESU
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. I po II zmianie
Zał. nr 3 formularz ofertowy Cz. II po II zmianie
II OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Wyjaśnienia treści SWZ cz. I
SWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. I
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. II
Wybór oferty cz. I
Wybór oferty cz. II