0

Informacja o awarii przepustu w m. Sękowa w ciągu DP 1489 K

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zawiadamia, że w dniu 10.11.2020 r. zostanie wprowadzone tymczasowe ograniczenie w ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1489 K Sękowa – Rozdziele w m. Sękowa w km 0+125 w związku z awarią w pasie drogowym przepustu stanowiącą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Objazd będzie się odbywał drogą wojewódzką nr 977, 993 i powiatową nr 1488 K Sękowa – Dominikowice.