WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH W 2022 ROKU PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW BAZALTOWYCH

Termin skladania ofert:

18 03 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

18 03 2022 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Link do miniportalu: 792b560b-5ede-40f5-a252-504f2292c5bd

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ OPZ
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał.nr 4 do SWZ-projekt Umowy
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty
SWZ