0

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

I N F O R M A C J A

w DNIU 07.01.2022 r. (piątek)

POWIATOWY ZARZAD DROGOWY W GORLICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

Podstawa prawna:  Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zarządu  Drogowego w Gorlicach Nr 34/2021 z dnia 16.12.2021 r.