0

Deklaracja dostępności PZD

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach
Wstęp deklaracji

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach (pzdgorlice.pl).

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
telefon: 18 352 40 02

Data publikacji strony internetowej: 2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań , część opublikowanych dokumentów   na stronie może być nie dostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie wymagało zaangażowania wielu redaktorów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • – nie wszystkie zamieszczone na stronie informacje są dostępne cyfrowo
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych.

Strony Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
 • zwiększony kontrast,
 • zmiana tła,
 • oznaczenie wokół elementów nawigacyjnych,
 • skala szarości,
 • negatyw,
 • oznaczenie linków stron.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-30

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Żegleń
e-mail: renatazeglen@pzdgorlice.pl
Telefon: 183524002

Procedura wnioskowo-skargowa

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego drogą korespondencyjną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach znajduje się w budynku przy ul. Michalusa 18- na 2 piętrze. Przed budynkiem udostępniony jest parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windę, która umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji. Dostosowano również toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku istnieje możliwość wykorzystania mobilnej pętli indukcyjnej będącej na wyposażeniu Urzędu, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, biegi schodów oznakowane są kontrastowo.

Wejście do budynku jest w pełni dostępne- nie posiada schodów i innych ograniczeń. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia ze strony pracownika Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach po uprzednim kontakcie telefonicznym: 18 352 40 02. Bezpośrednio przy wejściu wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Powiatowego Zarządu Drogowego jest w pełni dostępna. Na drugie piętro można wjechać windą, a korytarz, jak i wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności Powiatowego Zarządu Drogowego: raport