Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Termin skladania ofert:

14 12 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

14 12 2022 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Link do miniportalu:238d9d8a-b4d0-4889-b6ec-87d14ee89427

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 i 1a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 1b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5
Zał. nr 2 formularz ofertowy Cz. 1
Zał. nr 2 formularz ofertowy Cz. 2
Zał. nr 3 do SWZ - PROJEKT UMOWY
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia Cz. I
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia Cz. II
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Cz. I
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Cz.II
Wybór oferty cz. 1
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Cz. II

SWZ