Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja I

 

 

 

Powiat Gorlicki realizuje zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice-Dominikowice w km od 0+014 do 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka”  w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Wartość inwestycji wyniesie 9 841 225,30 zł

Przyznane dofinansowanie: 9 343 464,03 zł

Termin realizacji:  lata 2022-2023

 

Inwestycja polegać będzie na:

– pełnej wymianie konstrukcji zwiększającej nośność  i żywotność na odcinku 2 626,00 mb (od skrzyżowania z drogą krajową do pałacu w Kobylance), szerokość przebudowanej wyniesie  6,00 mb ( z poszerzeniami na łukach do 7,00 mb)

– przebudowie chodników do szerokości  2,28 mb

– budowie zatok autobusowych: sztuk 5

– budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie oddziaływania  (200mb)

-przebudowie przepustów pod zjazdami,  pod koroną drogi

– przebudowie kolektora deszczowego

-wyprofilowaniu i utwardzeniu poboczy

-montażu barier energochłonnych i balustrad wygrodzeniowych.