0

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Zadania realizowane przez Powiat Gorlicki z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1471K ul. 11-go Listopada w obszarze oddziaływania w km od 0+022,40 do 0+142,30 (w tym przejście dla pieszych w km 0+037,00) w miejscowości Gorlice, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki”

Dofinansowanie: 136 300,85 zł

Całkowita wartość: 170 499,59 zł

okres realizacji: 2021 r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1486K Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice w obszarze oddziaływania w km od 3+664,80 do 3+780,90 (w tym przejście dla pieszych w km 3+703,00) w miejscowości Kobylanka, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki”

Dofinansowanie: 110 284,87 zł

Całkowita wartość: 139 431,16 zł

okres realizacji: 2021 r.


„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1391K Staszkówka – Ciężkowice (ul. 1000-lecia) – Moszczenica w obszarze oddziaływania w km od 13+107,80 do 13+210,00 (w tym przejście dla pieszych w km 13+158,00) w miejscowości Moszczenica, Gmina Moszczenica, Powiat Gorlicki”

Dofinansowanie: 153 912,41 zł

Całkowita wartość: 213 267,57 zł

okres realizacji: 2021 r.

Opis:

W ramach zadań przebudowane zostaną przejście dla pieszych w ciągach dróg powiatowych:

  • 1391K Staszkówka – Ciężkowice (ul. 1000-lecia) – Moszczenica,
  • 1486K Gorlice (ul. Zakole) – Dominikowice,
  • 1471K ul. 11-go Listopada.

Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Zakres zadań obejmuje zarówno przebudowy samych przejść dla pieszych, jak i przebudowy odcinków chodnika.  Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa szczególnym uczestnikom ruchu drogowego ( przejścia dla pieszych w ciągach dróg powiatowych 1391K oraz 1486K ) zastosowane zostaną wyspowe progi zwalniające.  Ponadto zaplanowano budowę dedykowanego oświetlenia oraz zastosowanie systemu fakturowego oznaczenia nawierzchni, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom z dysfunkcjami wzrokowymi.