Zmiana organizacji ruchu w ciągu DP 1507K w m. Szymbark

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania :”Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km od 0+272,00 do km 0+344,00 (obiekt mostowy w km 0+281,6 do km 0+339,00), w miejscowości Szymbark, Powiat Gorlicki” zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w miejscu prowadzenia prac. W związku z utrudnieniami tut. Zarząd sugeruje wykorzystanie tras alternatywnych.