0

Oczyszczenie chodników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym (ok. 56,664 km) oraz ścieków przykrawężnikowych (ok. 2,962 km) przy drogach powiatowych po okresie zimowym 2019/2020.

0

Dostawa znaków drogowych dla potrzeb PZD w roku 2020

0

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych

0

Zabezpieczenie skarpy drogowej w ciągu drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 0+818,70 – 0+859,40

0

Budowa słupów oświetlenia terenu w fundamentach betonowych, montaż opraw, ułożenie kabli zasilających oprawy, podłączenie oświetlenia w szafie sterowania przy przejściach dla pieszych w ciągach czterech dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego

0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup, dostawę i nasadzenie w ciągach dróg powiatowych 58 sztuk drzew liściastych rodzimego gatunku o wysokości co najmniej 1,30 m wraz z ich opalikowaniem.

0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do składania ofert cenowych za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+004-5+333 w m. Kobylanka i Dominikowice”

0

Wykonanie mechanicznego poziomego oznakowania dróg powiatowych w 2019

0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w miejscowości Ropa w formie ronda turbinowego”

0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”.