0

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu podwójna kabina, z zabudową typu wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Termin skladania ofert:

30 07 2018 godzina: 14:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

30 07 2018 godzina: 14:10

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:


Zalaczniki:
Ogłoszenie o zamówieniu