WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH W 2023 ROKU PRZY UŻYCIU EMULSJI ASFALTOWEJ I GRYSÓW BAZALTOWYCH

Termin skladania ofert:

20 02 2023 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

20 02 2023 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
postępowanie prowadzone jest na platformie ezamówienia
Identyfikator postępowania ocds-148610-cf4c5bd5-a229-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf4c5bd5-a229-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 7 500,00 zł brutto/1Mg

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ OPZ
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał.nr 4 do SWZ-projekt Umowy
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty

SWZ