0

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2019 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych

Termin skladania ofert:

5 03 2019 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

5 03 2019 godzina: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zal-Nr-1-do-SIWZ
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
zalacznik-nr-4-projekt-umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
info z otwarcia NA STRONĘ
WYNIK POSTEPOWANIA