0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w miejscowości Ropa w formie ronda turbinowego”

PONOWNY WYNIK POSTĘPOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1do ogłoszenia – formularz ofertowy

Umowa – projekt