Utrudnienia w ruchu w ciągu drogi powiatowej 1505K Ropa – Gródek –

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, iż w związku z rozpoczęciem zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1505K Ropa – Gródek – Biała Niżna w km od 0+872 do 1+192 w miejscowości Ropa” od dnia 8 maja (godz. 10:00) zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ww. drogi. Zakończenie prac planowane jest na koniec maja 2023 r. Objazd wyznaczono drogą krajową 28 oraz drogą wojewódzką 981.

Trasa Objazdu DP1505K