0

Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135

Termin skladania ofert:

18 06 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

18 06 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
ID postępowania na miniportalu: 9beccb9f-4b96-4a5b-b875-e89bd1e43da9

Zalaczniki:
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ Opis przedmotu zamówieniu
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SWZ projekt Umowy
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
WYBÓR OFERTYOgłoszenie o zamówieniu