0

Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szymbark – Etap I Rozbudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+060,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 1+992,22

Termin skladania ofert:

16 04 2020 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

16 04 2020 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ projekt Umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
SIWZ po zmianie działu 9
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 2
SIWZ po zmianie działu 26
Załącznik nr 4 do SIWZ projekt Umowy PO ZMIANIE par. 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2
Informacja z otwarcia ofert
WYNIK POSTĘPOWANIA