Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 13 +965 w miejscowości Banica.

Termin skladania ofert:

22 07 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

22 07 2022 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
ID postępowania w miniportalu: 59fdd705-37f8-47b5-ac56-9c8f89ef3de3

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. Nr 1 OPZ SST
Zał. Nr 1 OPZ Przedmiar
Zał. Nr 1 Czasowa organizacja ruchu - cz. rys.
Zał. Nr 1 Czasowa organizacja ruchu opis
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy
Kwota na sfinansowanie zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty

SWZ