0

Remont drogi powiatowej 1501K Uście Gorlickie- Czarna – Śnietnica w miejscowości Czarna w km 2+500 – 3+920

Termin skladania ofert:

7 11 2019 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

7 11 2019 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Zał. nr 1 -PRZEDMIAR
Zal. nr 1 SST
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
WYNIK POSTĘPOWANIA