0

Remont drogi powiatowej 1497K Kwiatoń- Regietów – Smerekowiec w miejscowościach Kwiatoń, Skwirtne i Regietów w km 0+005 – 0+098, 0+123-3+120, 3+120-3+190, 3+190-3+875 wraz z remontem przepustów w km 0+685, 0+873, 1+108, 1+380, 1+547, 1+630, 1+674, 1+740, 1+990, 2+165, 2+453

Termin skladania ofert:

13 10 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

13 10 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Link do miniportalu: 3e498c32-b187-45f4-b9be-5c43c8f7cb49


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał nr 1 do SWZ SST
Zał. nr 1 do SWZ przedmiar
Zał. nr 2 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy
KWOTA PRZED OTWARCIEM
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty
SWZ