0

Remont drogi powiatowej 1495K Uście Gorlickie – Nowica w miejscowości Uście Gorlickie w km 0+003-0+200, 2+270-4+280

Termin skladania ofert:

6 08 2018 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1


Termin otwarcia ofert:

6 08 2018 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ przedmiar
Zał. nr 1 do SIWZ SST
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert
WYBÓR OFERTY