0

Remont drogi powiatowej 1490K Ropica Górna – Bartne w km 2+767-3+204, 3+505-3+650, 4+543-5+325 oraz odbudowa mostu na potoku Sękówka w km 12+620 w miejscowości Bodaki w km 1+674,00 wraz z dojazdami od km 1+562,70 do km 1+797,70

Termin skladania ofert:

9 05 2018 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Słoneczna 7
38-300 Gorlice
2


Termin otwarcia ofert:

9 05 2018 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Słoneczna 7
38-300 Gorlice
1
Adnotacje:
Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert. Nowy termin: 09.05.2018 r. do godz. 09:30

Szczegóły w załącznikach.

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ 20.04.2018 r.
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy CZĘŚĆ I 20.04.2018 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ przedmiar robot CZĘŚĆ I 20.04.2018 r.
Zał. nr 1 do SIWZ- STWiORB CZĘŚĆ I 20.04.2018 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ przedmiar robót CZĘŚĆ II 20.04.2018 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CZĘŚĆ II 20.04.2018 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ p.budowlany CZĘŚĆ II 20.04.2018 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ STWiORB CZĘŚĆ II 20.04.2018 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ TOM I - p.wykonawczy - b. drogowo-mostowa CZĘŚĆ II 20.04.2018 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ TOM II - p.wykonawczy - b. elektryczna CZĘŚĆ II 20.04.2018 r.
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a 20.04.2018 r.
Zał. nr 3 formularz ofertowy 20.04.2018 r.
Zał. nr 4-projekt-umowy 20.04.2018 r.
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE 20.04.2018 r.
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA 20.04.2018 r.
WYJAŚNIENIE + MODYFIKACJA SIWZ
SIWZ po zmianie działu 9, 17 i 18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
WYJAŚNIENIE SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert część I
Informacja z otwarcia ofert część II
Wybór oferty cz. I
Wybór oferty cz. II