0

Remont drogi powiatowej 1489K Sękowa – Rozdziele w miejscowości Sękowa w km 1+430 – 1+506

Termin skladania ofert:

21 08 2018 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1


Termin otwarcia ofert:

21 08 2018 godzina: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300
1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Dokumentacja techniczna
Przedmiar
STWIORB
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert
WYNIK POSTEPOWANIA