0

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż ok. 68 350,64 kg materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem” Sprzedaż materiałów stalowych” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 10.03.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 10.03.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych