0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 3+875-4+348 wraz z budową chodnika w km 3+875-4+317 strona prawa oraz remont przepustu Ø800mm w km 3+793 w m. Bystra

Termin skladania ofert:

20 07 2018 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1


Termin otwarcia ofert:

20 07 2018 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
2
Adnotacje:


Zalaczniki:
SIWZ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zał. Nr 1 ST 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa
Zał. Nr 1 przedmiar
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert
WYNIK POSTĘPOWANIA