0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska-Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Termin skladania ofert:

25 07 2019 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

25 07 2019 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:


Zalaczniki:
10.07.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ - PFU
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
WNIOSEK 1 o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Siedliska mapa syt
Wykaz współrzędnych punktów pomierzonych
WNIOSEK 2 o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
WYNIK POSTEPOWANIA